11 орын

Gulf Air

Gulf Air

Рейтинг индексі 4.48

Gulf Air

Рейтинг индексі 4.48
  • Дауыс беру бастамасы : 2015-01-13
  • Барлық дауыс бергендер : 39
  • Параметрді бағалау : 1762
Ұқыптылық : Gulf Air
Кідірген ұшыу кестесін статистикамен көрсетеді.*
Төлемде көрсетілген рейс тізімі жинақтағы мәліметпен.

Егер сіз кешігу болған жағдайлардың нақты рейсінің көрсеткішін білгіңіз келсе — оның нөмірін іздеу бетінен табасыз. Кесте - оның ұқыптылығын көрсетеді.

* Берілген статистика мәліметімен FlightStats, Inc.
Рейстер саны
Жалпықадағалаудың саны : 7228
Әуекомпанияның барлық рейістері, жинақталған статистика бойынша тоқтатылды
GF2 GF6 GF7 GF12 GF13
GF14 GF15 GF16 GF17 GF18
GF19 GF20 GF32 GF34 GF36
GF37 GF38 GF40 GF41 GF42
GF43 GF44 GF45 GF46 GF47
GF48 GF49 GF50 GF52 GF53
GF56 GF57 GF60 GF61 GF62
GF63 GF64 GF65 GF68 GF69
GF70 GF71 GF73 GF74 GF75
GF76 GF77 GF79 GF80 GF81
Әлі 50 рейс