107 орын

Yan Air

Yan Air

Рейтинг индексі 3.91

Yan Air

Рейтинг индексі 3.91
  • Дауыс беру бастамасы : 2014-02-23
  • Барлық дауыс бергендер : 287
  • Параметрді бағалау : 8871
Ұқыптылық : Yan Air
Кідірген ұшыу кестесін статистикамен көрсетеді.*
Төлемде көрсетілген рейс тізімі жинақтағы мәліметпен.

Егер сіз кешігу болған жағдайлардың нақты рейсінің көрсеткішін білгіңіз келсе — оның нөмірін іздеу бетінен табасыз. Кесте - оның ұқыптылығын көрсетеді.

* Берілген статистика мәліметімен FlightStats, Inc.
Рейстер саны
Жалпықадағалаудың саны : 11
Әуекомпанияның барлық рейістері, жинақталған статистика бойынша тоқтатылды
YE401 YE402 YE1215